Anunț privind achiziționarea serviciilor de pază

S.A. ,,Furnizarea Energiei Electrice Nord” anunță desfășurarea licitației privind achiziționarea serviciilor de pază pentru perioada 01.10.2020 – 30.09.2021.

Informația integrală pentru participarea la licitație poate fi accesată pe pagina web fee-nord.md sau la numărul de telefon 062163414.

Termenul-limită de depunere a ofertelor este data de 16.09.2020 ora 10:00 pe adresa: mun. Bălți, str. Strîi, 17 A (Anticamera).

Deschiderea ofertelor va avea loc la 16.09.2020 ora 11:00

Caiet de sarcini