Anunț privind achiziționarea serviciilor de pază

S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”, anunță desfășurarea procedurii de atribuire a contractului de achiziție de valoare mică, privind procurarea serviciilor de pază, pentru perioada 01.10.2022-30.09.2023.

Informația integrală pentru participarea la procedura de atribuire a contractului de achiziție poate fi accesată pe pagina web: www.fee-nord.md, rubrica: Tendere, sau la numerele de telefon: 062163403, 062163404.

Termenul-limită de depunere a ofertelor este data de 23.09.2022 ora 11:00,  pe adresa: mun. Bălți, str. Strîi, 17 „A” (anticamera). Ofertanţii, pe propria răspundere, pot prezenta ofertele şi prin e-mail la adresa: anticamera@fee-nord.md. Oferetele transmise prin e-mail trebuie să fie semnate electronic.

Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de 23.09.2022 ora 12:30.

Caiet de sarcini