Tender pentru achiziționarea energiei electrice anuale 2018

 

ANUNȚ
privind achiziționarea anuală a energiei electrice

 

S.A. Furnizarea Energiei Electrice Nord” invită doritorii să participe la licitaţie privind achiziționarea anuală a energiei electrice.
Potențialii producători și furnizori, care își exprimă interesul fața de licitație urmează să expedieze actele solicitate mai jos prin poștă cu aviz și prin poșta electronică, până la data de 08.02.2018.
1) Activitățile principale ale S.A. Furnizarea Energiei Electrice Nord”:
– Furnizarea energiei electrice;
2) Criterii și documentele solicitate pentru întocmirea unei liste de potențiali furnizori:

Lista potențialilor furnizorilor de energie electrică va fi întocmită conform criteriilor și condițiilor prezentate mai jos:
• Informaţii generale:
– Copia certificatului de înregistrare.
• Criterii tehnice:
– Sursa de energie electrică (centrală electrică proprie, cumpărare din piață, import (din ce ţară), altele);
– Livrarea energiei electrice în condiţiile DAF;
• Experiența companiei și indicatorii financiari ai companiei:
– O copie a certificatului de înregistrare fiscală;
– Dovada experienței în furnizarea energiei electrice;
– Dovada lipsei datoriilor companiei față de bugetul de stat;
– Copia raportului financiar pentru ultimii doi ani.
• Companiile vor prezenta o declarație precum că nu se află în una din următoarele situații:
– sunt în stare de faliment sau în proces de lichidare și/sau și-au suspendat activitatea economică;
– nu-și îndeplinesc obligațiile de achitare a contribuțiilor de asigurare socială sau a impozitelor în conformitate cu prevederile legale ale țării în care
sunt înregistrate sau ale țării Autorității contractante sau ale țării în care se va realize contractul.

Criteriile din această secțiune sunt cumulative. Fără excepții, nici o parte interesată nu va putea trece la următoarele etape ale procedurii decît dacă furnizează toată informația solicitată.

3) Denumirea, adresa și persoană(e) de contact:
S.A. Furnizarea Energiei Electrice Nord”
Adresa poștală: Cod poștal: MD – 3100, Republica Moldova, Localitatea: mun. Bălți, str. Strîii 17/a.
Persoană(e) de contact: Inginer-Economist – Morozova Galina, Tel: 062163406,

Email: anticamera@fee-nord.md, Fax: 0231 – 64307.

Instructiunea de achizitie anuala a energiei electrice

Graficul şi etapele procedurii

Graficul modificat şi etapele procedurii

Prelungirea termenul limită de depunere a ofertelor

Scrisorile de intentie parvenite

Proces-verbal al sedintei Comisiei de achizitii pentru achititia en.el. din 13.02.2018

Lista potentialilor furnizori

Caiet de sarcini privind achizitia energiei electrice

Proces-verbal al sedintei Comisiei de achizitii pentru achititia en.el. din 27.02.2018

Scrisoarea grupului de observatori din 19.02.2018

Proces-verbal al sedintei Comisiei de achizitii pentru achititia en.el. din 13.03.2018

Scrisoarea grupului de observatori din 13.03.2018

Comunicat informativ

Oferta tehnică

Comunicat informativ

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.