Tender privind solicitarea serviciilor de pază 2019 — 2020.

1

Anunț

           S.A. ,, Furnizarea Energiei Electrice Nord”, anunță desfășurarea licitației privind achiziționarea serviciilor de pază pentru perioada  0.10.2019-30.09.2020. Informația integrală pentru participarea la licitație poate fi accesată pe pagina web: www.fee-nord.md sau la numărul de telefon: 079178178. Termenul-limită de depunere a ofertelor este data de 27.09.2019 ora 09.00,  pe adresa: mun. Bălți, str. Strîi, 17 ,, a”. Deschiderea ofertelor va avea loc la 27.09.2019 ora 10.00

Caiet de sarcini