Tender privind solicitarea serviciilor de cleaning 2019 – 2020 (repetat).

Anunț

           S.A. ,, Furnizarea Energiei Electrice Nord”, anunță desfășurarea repetată a licitației privind achiziționarea serviciilor de curățenie pentru perioada  14.10.2019 – 14.10.2020. Informația integrală pentru participarea la licitație poate fi accesată pe pagina web: www.fee-nord.md sau la numărul de telefon: 079178178. Termenul-limită de depunere a ofertelor este data de 14.10.2019 ora 10.00,  pe adresa: mun. Bălți, str. Strîi, 17 ,, a”. Deschiderea ofertelor va avea loc la 14.10.2019 ora 11.00.

Caiet de sarcini