Tender privind achiziţionare autoturisme (repetat).

       ANUNŢ

       S.A. ,, Furnizarea Energiei Electrice Nord”, anunţă desfăşurarea licitaţiei ,,repetată”, privind achiziţionareaautoturismelor noi. Informaţia integrală pentru participarea la licitaţie poatefi accesată pe pagina web: www.fee-nord.md sau la numărul de telefon: 062163404. Termenul-limită de depunere a ofertelor este data de 26.12.2018ora 10.00,  pe adresa: mun. Bălţi, str.Strîi, 17 ,, a”. Deschiderea ofertelor va avea loc la 26.12.2018 ora 11.00.

Caiet de sarcini