Tender pentru achiziționarea tichetelor de masă pentru anul 2018 (comunicat).

 

COMUNICAT

 

           În cadrul desfășurării licitației publice privind achiziționarea serviciilor de emitere a tichetelor de masă și servicii conexe pentru 106 angajați cu valoare nominală a unui tichet de 35- 45 lei în temeiul Legii nr. 166 din 21.09.2017″ , S.A. ,, Furnizarea Energiei Electrice Nord” intervine cu unele precizări vizavi de serviciile care urmează a fi achiziționate pentru a asigura transparenta și egalitatea de tratament a operatorilor economici și anume:

  1. Valoarea nominală a tichetului de masă va constitui 45,0 lei.
  2. Este necesar de indicat costul serviciilor operatorului aferente tichetelor de masă pe suport de hârtie reieșind din nominalul tichetului de 45 lei/ zi pentru un angajat.
  3. Este necesar de indicat costul serviciilor operatorului aferente tichetelor de masă pe suport electronic reieșind din nominalul tichetului de 45 lei/ zi pentru un angajat.
  4. Serviciile care necesită termen pentru executare/implementare se indică termenul de executare/livrare.
  5. La punctul 5.2 din caietul de sarcini se indică unitățile comerciale/de alimentație amplasate în orașele reședință din raion și mun. Bălți.