Tender pentru achiziționarea energiei electrice anuale 2019.

ANUNȚ
 
Privind inițierea licitației de achiziționare anuală a energiei electrice

Prin prezenta S.A. Furnizarea Energiei Electrice Nord” invită doritorii să participe la licitație privind achiziționarea anuală a energiei electrice pentru perioada 01.04.2019 – 31.03.2020.

Potențialii producători și furnizori, care își vor exprimă interesul pentru a participa la licitația dată, urmează să expedieze scrisoarea de intenție ce va conține actele solicitate prin poștă cu aviz și/sau prin poșta electronică, până la data de 11.02.2019.

Lista potențialilor furnizori de energie electrică va fi întocmită conform criteriilor și condițiilor prezentate mai jos:

Informații generale:
– Copia certificatului de înregistrare.
Criterii tehnice:
– Sursa de energie electrică (centrală electrică proprie, cumpărare din piață, import (din ce ţară), altele;
– Livrarea energiei electrice în condițiile DAF;
Experiența companiei și indicatorii financiari ai companiei:
– O copie a certificatului de înregistrare fiscală;
– Dovada experienței în furnizarea energiei electrice;
– Dovada lipsei datoriilor companiei față de bugetul de stat;
– Copia raportului financiar pentru ultimii doi ani.
Companiile vor prezenta o declarație precum că nu se află în una din următoarele situații:
– sunt în stare de faliment sau în proces de lichidare și/sau și-au suspendat activitatea economică;
– nu-și îndeplinesc obligațiile de achitare a contribuțiilor de asigurare socială sau a impozitelor în conformitate cu prevederile legale ale țării în care sunt înregistrate sau ale țării Autorității contractante sau ale țării în care se va realiza contractul.

Criteriile din această secțiune sunt cumulative. Fără excepții, nici o parte interesată nu va putea trece la următoarele etape ale procedurii, decît dacă furnizează toată informația solicitată.

Denumirea, adresa și persoană(e) de contact:

S.A. Furnizarea Energiei Electrice Nord”

Adresa poștală: Cod poștal: MD – 3100, Republica Moldova, Localitatea: mun. Bălți, str. Strîi 17/a. Persoană(e) de contact: Inginer-economist – Morozova Galina.

Email: galina.morozova@fee-nord.md,  Tel: 062163406, Email: anticamera@fee-nord.md,  Fax: 0231 – 64307.

Email: anticamera@fee-nord.md,  Fax: 0231 – 64307.

Instructiunea de achizitie anuala a energiei electrice

Graficul şi etapele procedurii

Comunicat informativ

Lista furnizorilor precalificaţi

Caiet de sarcini privind achizitia energiei electrice

Comunicat informativ cu privire la ofertele primite

Comunicat informativ cu privire la rezultatele procedurii de licitaţie