Tender pentru achiziţionarea combustibilului AI – 95 (repetat).

 

ANUNŢ

 

       S.A. ,,Furnizarea Energiei Electrice Nord”, anunță desfășurarea concursului ,,repetat” prin cerere a ofertelor de prețuri privind achiziționarea combustibilului Ai-95 pentru perioada 01.08.2018 – 31.07.2019.

Informația integrală pentru participarea la concurs poate fi accesată pe pagina web: www.fee-nord.md sau la numărul de telefon: 062163404.

Termenul-limită de depunere a ofertelor este data de 26.07.2018 ora 10.00,  pe adresa: mun. Bălți, str. Strîi, 17 ,, A”.

Deschiderea ofertelor va avea loc la 26.07.2018 ora 11.00

 

Caiet de sarcini