Întrebări frecvente

Toate

 1. Care este procedura de încheiere a contractului de furnizare a energiei electrice pentru locul de consum nou racordat la rețea?

  · Pentru consumatorii casnici

  Conform regulamentului privind furnizarea energiei electrice nr. 169/2019 din 31.05.2019, pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice pentru locul de consum ce urmează a fi racordat la rețea, solicitantul, potențialul consumator casnic este obligat să se prezinte la furnizor cu urmăroarele documente:

  1. cererea conform formularului elaborat de furnizor și plasat pe pagina web oficială a funizorului sau pus la dispoziție de către acesta;
  2. buletinul de identitatea a proprietarului;
  3. actul de proprietate sau alt act care atestă dreptul de folosință (locațiune) asupra imobilului ce face obiectul locului de consum;
  4. actul ce atestă împuternicirile persoanei ce urmează să semneze contractual;
  5. copia avizului de racordare pentru locul de consum, care este eliberat de către Operatorul rețelei de distribuție (RED Nord);
  6. copia actului de delimitare a instalațiilor electrice eliberat de Operatorul rețelei de distribuție (RED Nord), cu schema monofilară de alimentare cu energie electrică;
  7. copia actului ce atestă admiterea în exploatare a instalației electrice
   (conform regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și distribuție a energiei electrice nr. 168/2019 din 31.05.2019);
  8. copia declarației electricianului autorizat;
  9. copia pașaportului tehnic a contorului electric;
  10. copia buletinului de verificare metrologică a contorului electric și a transformatoarelor de curent.

  · Pentru consumatorii noncasnici

  Conform regulamentului privind furnizarea energiei electrice nr. 169/2019 din 31.05.2019, pentru încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice pentru locul de consum ce urmează a fi racordat la rețea, solicitantul, potențial consumator noncasnic este obligat să se prezinte la furnizor cu următoarele documente:

  1. cererea conform formularului elaborat de furnizor și plasat pe pagina web oficială a funizorului sau pus la dispoziție de către acesta;
  2. copia deciziei de înregistrare, eliberată de Agenția Servicii Publice sau copia altui act care atestă dreptul de a desfășura activitatea, după caz, și informații cu privire la codul fiscal, contul de decontare și denumirea băncii prin care solicitantul efectuează plățile;
  3. actul de proprietate sau alt act care atestă dreptul de folosință (locațiune) asupra imobilului ce face obiectul locului de consum;
  4. actul ce atestă împuternicirile persoanei ce urmează să semneze contractual;
  5. copia actului ce atestă admiterea în exploatare a instalației electrice
   (conform regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și distribuție a energiei electrice nr. 168/2019 din 31.05.2019, pct. 78 – actul de corespundere a centralei electrice, eliberat de organul supravegherii energiei de stat al ANRE);
  6. copia avizului de racordare pentru locul de consum, care este eliberat de către Operatorul rețelei de distribuție (RED Nord);
  7. copia actului de delimitare a instalațiilor electrice eliberat de Operatorul rețelei de distribuție (RED Nord), cu schema monofilară de alimentare cu energie electrică;
  8. copia declarației electricianului autorizat;
  9. copia buletinului de verificare metrologică a contorului electric și a transformatoarelor de curent;
  10. prezentarea în formă scrisă a programului de lucru.

 2. Care este procedura de încheiere a contractului de furnizare a energiei electrice pentru locul de consum, care nu este deconectat?

  Conform regulamentului privind furnizarea energiei electrice nr. 169/2019 din 31.05.2019, pentru încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice pentru locul de consum racordat la rețea, solicitantul, potențial consumator, în urma achiziției imobilului deja racordat, este obligat să se prezinte la furnizor cu următoarele documente:

  1. cererea conform formularului elaborat de furnizor și plasat pe pagina web oficială a funizorului sau pus la dispoziție de către acesta;
  2. actul de proprietate sau alt act care atestă dreptul la folosință asupra imobilului care face obiectul locului de consum respectiv;
  3. buletinul de identitate a proprietarului;
  4. actul care atestă împuternicirile persoanei ce urmează să semneze contractul.

 3. Cum aș putea primi factura pe e-mail?

  Informații cu privire la primirea facturii pe e-mail;

  Pentru a primi factura pe e-mail este necesar să accesați: (link-ul)

  Completați modelul de cerere împreună cu actele anexate și expediați la adresa de e-mail anticamera@fee-nord.md.

 4. Cum pot achita factura pentru energia electrică?

  Factura pentru energia electrică poate fi achită prin intermediul aplicațiilor online, runpay.md, internet banking sau filialele băncilor.

 5. De ce nu am primit factura?

  Informații cu privire la lipsa facturii pentru energia electrică, le puteți afla la operatorii din biroul comercial unde se află locul de consum.

 6. Care este programul de lucru?

  Toate birourile comerciale inclusiv sediul central activează în regim:

  Luni - Vineri: 08:00 - 17:00
  pauză de masă: 12:00 - 13:00
  zile de odihnă: Sâmbătă - Duminică

Contract

 1. Care este procedura de încheiere a contractului de furnizare a energiei electrice pentru locul de consum nou racordat la rețea?

  · Pentru consumatorii casnici

  Conform regulamentului privind furnizarea energiei electrice nr. 169/2019 din 31.05.2019, pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice pentru locul de consum ce urmează a fi racordat la rețea, solicitantul, potențialul consumator casnic este obligat să se prezinte la furnizor cu urmăroarele documente:

  1. cererea conform formularului elaborat de furnizor și plasat pe pagina web oficială a funizorului sau pus la dispoziție de către acesta;
  2. buletinul de identitatea a proprietarului;
  3. actul de proprietate sau alt act care atestă dreptul de folosință (locațiune) asupra imobilului ce face obiectul locului de consum;
  4. actul ce atestă împuternicirile persoanei ce urmează să semneze contractual;
  5. copia avizului de racordare pentru locul de consum, care este eliberat de către Operatorul rețelei de distribuție (RED Nord);
  6. copia actului de delimitare a instalațiilor electrice eliberat de Operatorul rețelei de distribuție (RED Nord), cu schema monofilară de alimentare cu energie electrică;
  7. copia actului ce atestă admiterea în exploatare a instalației electrice
   (conform regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și distribuție a energiei electrice nr. 168/2019 din 31.05.2019);
  8. copia declarației electricianului autorizat;
  9. copia pașaportului tehnic a contorului electric;
  10. copia buletinului de verificare metrologică a contorului electric și a transformatoarelor de curent.

  · Pentru consumatorii noncasnici

  Conform regulamentului privind furnizarea energiei electrice nr. 169/2019 din 31.05.2019, pentru încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice pentru locul de consum ce urmează a fi racordat la rețea, solicitantul, potențial consumator noncasnic este obligat să se prezinte la furnizor cu următoarele documente:

  1. cererea conform formularului elaborat de furnizor și plasat pe pagina web oficială a funizorului sau pus la dispoziție de către acesta;
  2. copia deciziei de înregistrare, eliberată de Agenția Servicii Publice sau copia altui act care atestă dreptul de a desfășura activitatea, după caz, și informații cu privire la codul fiscal, contul de decontare și denumirea băncii prin care solicitantul efectuează plățile;
  3. actul de proprietate sau alt act care atestă dreptul de folosință (locațiune) asupra imobilului ce face obiectul locului de consum;
  4. actul ce atestă împuternicirile persoanei ce urmează să semneze contractual;
  5. copia actului ce atestă admiterea în exploatare a instalației electrice
   (conform regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și distribuție a energiei electrice nr. 168/2019 din 31.05.2019, pct. 78 – actul de corespundere a centralei electrice, eliberat de organul supravegherii energiei de stat al ANRE);
  6. copia avizului de racordare pentru locul de consum, care este eliberat de către Operatorul rețelei de distribuție (RED Nord);
  7. copia actului de delimitare a instalațiilor electrice eliberat de Operatorul rețelei de distribuție (RED Nord), cu schema monofilară de alimentare cu energie electrică;
  8. copia declarației electricianului autorizat;
  9. copia buletinului de verificare metrologică a contorului electric și a transformatoarelor de curent;
  10. prezentarea în formă scrisă a programului de lucru.

 2. Care este procedura de încheiere a contractului de furnizare a energiei electrice pentru locul de consum, care nu este deconectat?

  Conform regulamentului privind furnizarea energiei electrice nr. 169/2019 din 31.05.2019, pentru încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice pentru locul de consum racordat la rețea, solicitantul, potențial consumator, în urma achiziției imobilului deja racordat, este obligat să se prezinte la furnizor cu următoarele documente:

  1. cererea conform formularului elaborat de furnizor și plasat pe pagina web oficială a funizorului sau pus la dispoziție de către acesta;
  2. actul de proprietate sau alt act care atestă dreptul la folosință asupra imobilului care face obiectul locului de consum respectiv;
  3. buletinul de identitate a proprietarului;
  4. actul care atestă împuternicirile persoanei ce urmează să semneze contractul.

Factura

 1. Cum aș putea primi factura pe e-mail?

  Informații cu privire la primirea facturii pe e-mail;

  Pentru a primi factura pe e-mail este necesar să accesați: (link-ul)

  Completați modelul de cerere împreună cu actele anexate și expediați la adresa de e-mail anticamera@fee-nord.md.

 2. Cum pot achita factura pentru energia electrică?

  Factura pentru energia electrică poate fi achită prin intermediul aplicațiilor online, runpay.md, internet banking sau filialele băncilor.

 3. De ce nu am primit factura?

  Informații cu privire la lipsa facturii pentru energia electrică, le puteți afla la operatorii din biroul comercial unde se află locul de consum.

Alte

 1. Care este programul de lucru?

  Toate birourile comerciale inclusiv sediul central activează în regim:

  Luni - Vineri: 08:00 - 17:00
  pauză de masă: 12:00 - 13:00
  zile de odihnă: Sâmbătă - Duminică

This site is registered on wpml.org as a development site.