S.A. ,,FEE-NORD” anunță concurs pentru achiziționarea serviciilor de audit financiar, pentru situația financiară a anului 2019.

ANUNȚ

S.A. ,,FEE-NORD”anunță concurs pentru achiziționarea serviciilor de audit financiar, pentru situația financiară a anului 2019, conform Hotărîrii de Guvern nr. 875 din 22.12.2015.

Ofertele comerciale urmează a fi prezentate , în plic sigilat, pînă la data de 07.05.2019, ora 11:00.

Pentru a consulta termenii de referință, rugăm să vă adresați la adresa de e-mail: anticamera@fee-nor.md, sau la numărul de contact 062163443.