Noile tarife şi preţuri reglementate la energia electrică 2018.

 

Noile tarife şi preţuri reglementate la energia electrică

 

    Conform hotărârii Consiliului de Administrație al ANRE nr. 203/2018 din 15.06.2018 publicat în Monitorul Oficial nr. 235-244 din 29 iunie 2018,  începând cu 1 iulie 2018, intră în vigoare prețurile reglementate de furnizare a energiei electrice de către SA ”Furnizarea Energiei Electrice Nord”, diferențiate în funcție de punctele de delimitare sau locurile de consum ale consumatorilor finali, după cum urmează:

Punctele de delimitare / locurile de consum

Tarif fără TVA (bani/kWh)

– la punctele de ieșire din rețelele electrice de transport

107

– consumatorilor finali, ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de medie tensiune (6; 10 kV)

166

– consumatorilor finali, ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de joasă tensiune (0,4 kV) 

191