Formular petiţii on-line - FEE-NORD
 

Formular petiţii on-line

Home » Formular petiţii on-line

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii. Completează corect câmpurile destinate datelor de contact, astfel încât echipa FEE-NORD sa îţi poată transmite răspunsul

Notă
În procesul examinării petiţiilor în format electronic FEE-NORD va asigura confidenţialitatea datelor personale şi a informaţiei comunicate, în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare.

Petiţiile în formă electronică trebuie să corespundă cerinţelor faţă de documentul electronic, inclusiv aplicarea semnăturii digitale, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Dacă acestea nu vor corespunde cerinţelor date şi/sau nu vor conţine informaţia, solicitată în mod obligatoriu în formularul petiţii on–line, ele nu vor fi examinate.

Îţi mulţumim pentru interesul acordat activităţii FEE-NORD