Facturarea Netă

Începutul anului 2024 este marcat de o schimbare în mecanismul de facturare a energiei regenerabile. Acest lucru este posibil datorită modificării Legii Nr.10 din 26.02.2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. Tranziția de la contorizarea netă la facturarea netă reprezintă un pas necesar pentru a face actualul sistem de energie regenerabilă mai echitabil, ordonat și nediscriminatoriu.

Tendința din ultimii ani evidențiază interesul sporit al populației față de sursele de energie regenerabilă. În acest sens, mecanismul de facturare netă încurajează inițiativele de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru consum propriu. Astfel, centralele electrice de generare a energiei electrice din surse regenerabile reprezintă o investiție pe termen lung, pentru cei ce doresc să folosească energia verde și să economisească bani.

Orice consumator final are dreptul de a încheia contract de prosumator de energie electrică din surse regenerabile dacă îndeplinește următoarele condiții:

a) centrala electrică a prosumatorului este conectată la rețeaua electrică de distribuție și la instalația de utilizare a prosumatorului, în cadrul aceluiași loc de consum;

b) centrala electrică a prosumatorului funcționează în mod paralel şi sincron cu rețeaua electrică;

c) capacitatea totală instalată a centralei electrice (centralelor electrice) a prosumatorului este egală cu sau mai mică decât puterea contractată cu furnizorul de energie electrică pentru respectivul loc de consum și se încadrează în plafonul de capacitate individuală stabilit de Guvern, dar nu depășește 200 kW;

d) la punctul de măsurare din locul său de consum, acesta are instalat un echipament de măsurare bidirecțional care înregistrează, orar sau pe intervale, energia electrică livrată în rețeaua electrică și energia electrică consumată din rețea – echipamente cu citire la distanță având sistemele de comunicație compatibile cu cele ale operatorului sistemului de distribuție la ale cărui rețele este racordată centrala.

Mecanismul de facturare netă prevede evidența lunară a energiei produse și consumate, și cuantificarea acesteia într-un echivalent monetar, la prețul mediu de închidere a pieței pentru ziua următoare în perioada de facturare. Până la stabilirea unei piețe pentru ziua următoare lichide, furnizorii de energiei electrică vor aplica prețul mediu de procurare a energiei electrice pentru perioada de facturare, cu excepția cantităților de energie electrică procurate de la furnizorul central de energie electrică.

Consumatorii ce au instalat centrale electrice de generare a energiei electrice din surse regenerabile până în data de 31 decembrie 2023 vor beneficia de contorizare netă până la sfârșitul anului 2027.

This site is registered on wpml.org as a development site.