Deciziile Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „FEE-Nord”

Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor S.A. „FEE-Nod” din 28.06.2024, s-a soldat cu următoarele decizii:

1. S-a aprobat Darea de seamă financiară anuală a S.A.”FEE-Nord” pentru anul 2023;

2. S-a aprobat Darea de seamă a activităţii Consiliului S.A. „FEE-Nord” pentru anul 2023;

3. S-a aprobat Raportul anual de activitate a Comisiei de cenzori a S.A. „FEE-Nord” pentru anul 2023;

4. S-a aprobat Raportul anual de activitate al Comitetului de audit al S.A. „FEE-Nord”;

5. S-a luat act de Raportul de audit pentru anul 2023;

6. S-au aprobat Direcţiile prioritare de dezvoltare a S.A. „FEE-Nord” pentru anii 2024-2026;

7. S-au încetat, înainte de termen, împuternicirile componenței actuale a membrilor Comisiei de Cenzori ai S.A. „FEE- Nord” și a membrilor Comitetului de audit;

8. S-au ales în calitate de membri ai Consiliului S.A. „FEE-Nord” următoarele persoane:

– Marcela Russu (Președinte);

– Iulia Pavlov;

– Nicolae Negru;

– Vladimir Arachelov;

– Eugen Chistol.

9. S-au ales în calitate de membri ai Comisiei de cenzori ai S.A. „FEE-Nord” următoarele persoane:

– Cozma Ludmila;

– Vorona Stela;

– Tolocico Liliana.

10. S-au ales în calitate de membri ai Comitetului de audit S.A. „FEE-Nord” următoarele persoane:

– Ana Nicov;

– Ana Luca;

– Oxana Cucerova.

11.1. S-a stabilit cuantumul retribuției lunare a muncii membrilor Consiliului Societății și reprezentantului statului în mărime de un salariu minim pe țară, determinat în condițiile Legii 1432/2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim;

11.2. S-a stabilit cuantumul retribuției lunare a muncii membrilor Comisiei de cenzori și Comitetului de audit în mărime de 50% din salariu minim pe țară, determinat în condițiile Legii 1432/2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim.

12. S-a amânat examinarea chestiunii repartizării profitului net obținut în anul 2023;

13. S-a amânat examinarea subiectului aрrоbării nоrmаtivеlоr rераrtizării profitului net реntru аnul 2024;

14. S-a confirmat Societatea de audit ,,Invest Audit” S.R.L. pentru efectuarea auditului situaţiilor financiare pentru anul 2024 ale S.A. „FEE-Nord”.

This site is registered on wpml.org as a development site.