Compensații 2023-2024

Compensațiile reprezintă unul dintre cele mai importante subiecte abordate de către consumatori în cadrul sezonului rece al anului. În calitate de furnizor de energie electrică, S.A. FEE-Nord îndeplinește cu acuratețe Hotărârea Guvernului Nr. 920 din 22-11-2023 cu privire la aprobarea volumului compensat și a prețurilor/tarifelor pentru consumatorii casnici în funcție de categoria de vulnerabilitate energetică pentru perioada noiembrie 2023 – martie 2024.

În conformitate cu Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 920/2023, compensația la energia electrică se acordă pentru consumatorii casnici care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

1) energia electrică reprezintă principala sursă de încălzire în perioada rece a anului, conform cererii depuse;

2) consumatorii casnici au înregistrat un consum mediu lunar de energie electrică de cel puțin 250 kWh/lună în perioada rece precedentă;

3) consumatorii casnici nu sunt conectați la furnizarea centralizată de energie termică sau au înregistrat un consum mediu lunar de energie termică mai mic de 0,3 Gcal/lună în perioada rece precedentă;

4) consumatorii casnici au înregistrat un consum la gazele naturale mai mic de 50 m3/lună în perioada rece precedentă.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova este împuternicit să stabilească categoriile de vulnerabilitate energetică a consumatorilor, pe când S.A. FEE-Nord lucrează în exclusivitate conform listelor prezentate.

În facturile emise de către S.A. FEE-Nord, consumatorii pot regăsi următoarea informație:

  • Valoarea compensației;
  • Categoria de vulnerabilitate energetică a consumatorului;
  • Tariful achitat de către consumatorul casnic;
  • Plafonul compensației.          

Compensațiile sunt acordate de Guvernul Republicii Moldova, prin intermediul Fondului de reducere a vulnerabilității energetice, cu sprijinul Uniunii Europene, Italiei, Suediei și Republicii Cehe.

În cazul în care categoria Dvs. de vulnerabilitate energetică din factură nu corespunde cu cea din cabinetul personal pe compensatii.gov.md, verificați corectitudinea introducerii codului personal al consumatorului și solicitați modificarea cererii prin mesaj la suport@compensatii.gov.md sau telefonați la 0 8000 5000.

This site is registered on wpml.org as a development site.