Campanie de informare privind măsurile de eficiență energetică

În contextul necesității întreprinderii măsurilor orientate spre atenuarea efectelor negative cauzate de criza energetică, în mod special, cele provocate de majorarea cheltuielilor pentru consumul de gaze naturale și/sau energie termică, S.A.,,Furnizarea Energiei Electrice Nord” s-a alăturat campaniei de informare lansate de Agenția pentru Eficiență Energetică, privind cele mai frecvente măsuri de eficiență energetică pentru reducerea consumului de energie electrică și termică care ar contribui la micșorarea costului facturilor, dar și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră dar și pentru a îmbunătăți starea mediului.

În acest sens, va fi distribuit un ghid informativ de către Agenția pentru Eficiență Energetică (aee.gov.md) pentru a explica modul în care electrocasnicele și diverse obiecte din locuință consumă energie, precum și pentru a oferi sfaturi cum să economisim la facturile pentru energie. Consumul de energie al unei case are un impact semnificativ asupra calității vieții noastre și asupra bugetului familiei. Din acest motiv, atunci când cumpărați o casă sau întreprindeți lucrări de renovare, este foarte important să aveți grijă de cum consumați energia, pentru a nu avea cheltuieli excesive și inutile de energie și bani.

Totodată, a fost elaborat un pliant informativ care conține informații privind cele mai frecvente măsuri de eficiență energetică.

Pentru a accesa materialele informative, vedeți link-urile de mai jos:

Cit consuma fiecare echipament din casa

Sfaturi simple de eficientizare a consumului de resurse energetice

AEE are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.