Anunț privind selectarea băncii emitente a unei Garanții Bancare de bună plată în favoarea Î.S. „Moldelectrica”

S.A. ,,Furnizarea Energiei Electrice Nord”, anunță desfășurarea procedurii de achiziție de valoare mică, privind selectarea băncii emitente a unei Garanții Bancare de bună plată, în favoarea Î.S. „Moldelectrica”, asigurată cu gajul asupra mijloacelor bănești, plasate în contul de depozit bancar cu dobândă.

Vă rugăm să indicați în ofertă toate cheltuielile legate de emiterea garanției, inclusiv către persoane terțe (de ex. înregistrarea gajului la notar), sau de inițiere a relațiilor cu banca (deschidere cont, fișa cu specimene, etc.), sau alte cheltuieli. Cheltuielile neincluse în oferta prezentată la concurs nu vor fi acceptate și nu vor fi achitate de Autoritatea Contractantă.

Termenul-limită de depunere a ofertelor este data de 27.06.2023 ora 10:00, pe adresa: mun. Bălți, str. Strîi, 17 ,,A” (anticamera).

Ofertanţii, pe propria răspundere, pot prezenta ofertele şi prin e-mail, cu condiția aplicării semnăturii electronice avansate calificate pe documentele din ofertă.

Notă: Toate documentele urmează a fi semnate electronic de către conducătorul instituției financiare sau de către persoana împuternicită de acesta, anexând, totodată și documentul confirmativ (ordinul, procura) ce ar atesta delegarea persoanei în cauză.

Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de 27.06.2023 ora 11:00.

Caiet de sarcini

This site is registered on wpml.org as a development site.