Anunț privind inițierea negocierilor directe cu furnizorii alternativi de energie electrică in cadrul procedurii simplificate de licitație pentru procurarea energiei electrice.

ANUNȚ

S.A. Furnizarea Energiei Electrice Nord” anunță inițierea negocierilor directe in cadrul procedurii simplificate de licitație pentru procurarea energiei electrice pentru perioada 01.04.2022 – 30.04.2022 și 01.05.2022 – 31.03.2023.

Negocierile directe se vor petrece în conformitate cu Procedura simplificată de licitație pentru procurarea energiei electrice aprobate prin Hotărârea ANRE nr.106 din 11.03.2022.

Participarea la negocierile directe este deschisă tuturor părților interesate, care desfășoară activitate pe piața de energie electrică a Republicii Moldova sau în țările vecine.

Negocierile directe in cadrul procedurii simplificate de licitație pentru procurarea energiei electrice se vor petrece începînd cu data 29.03.2022 ora 14.00 până pe data 30.03.2022 ora 16.00.

Potențialii furnizori alternativi sunt rugați să transmită datele de contact ale persoanelor responsabile pentru participarea la negocierile directe.

Denumirea, adresa și persoană(e) de contact:

S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”

Adresa poștală: MD – 3100, Republica Moldova, Localitatea: mun. Bălți, str. Strîi 17/a.

Persoană(e) de contact: Inginer economist – Pleșca Viorel,  Tel: 062163411  Email: anticamera@fee-nord.md,  Tel fix: 023164307,  mob. 062163402