Anunţ privind convocarea Adunării Generale extraordinare a acţionarilor S.A. „FEE-NORD”.

1

Consiliul Societăţii S.A. „FEE-NORD” anunţă convocarea Adunării Generale extraordinare a acţionarilor S.A. „FEE-NORD”.

Descarcă fişier