Anunț privind achiziționarea serviciilor de curățenie

S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”, anunță desfășurarea procedurii de atribuire a contractului de achiziție de valoare mică, privind procurarea serviciilor de curățenie, pentru perioada 18.10.2022-17.10.2023.

Termenul-limită de depunere a ofertelor este data de 11.10.2022 ora 10:00,  pe adresa: mun. Bălți, str. Strîi, 17 ,,A” (anticamera). Ofertanţii, pe propria răspundere, pot prezenta ofertele, semnate prin aplicarea semnăturii electronice, şi prin e-mail la adresa anticamera@fee-nord.md.

Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de 11.10.2022 ora 11:00.

Caiet de sarcini