Anunț privind achiziționarea lucrărilor de reparație curente/capitale a acoperișului imobilului biroului comercial S.A. „FEE-NORD” din or. Edineț, afectat în urma intemperiei din data de 25 spre 26 iulie 2023

S.A. ,,Furnizarea Energiei Electrice Nord”, ca urmare a unor evenimente imprevizibile – fenomene naturale nefavorabile sub forma rafalelor puternice de vânt însoțite de ploi, din data de 25 spre 26 iulie 2023, și în condiții de maximă urgență, anunță desfășurarea concursului de oferte conform criteriului de atribuire ”cel mai bun raport calitate-cost, conform procedurii de achiziție de valoare mică pentru lucrări de reparație curente/capitale a acoperișului imobilului biroului comercial S.A. „FEE-NORD” din or. Edineț, care a avut de suferit în urma intemperiei.

Ofertele obligatoriu trebuie să includă Formularul nr. 3, Formularul nr. 5, Formularul nr. 7 (ex. WinSmeta), perfectate în baza Caietului de sarcini.

Termenul-limită de depunere a ofertelor este data de 02.08.2023 ora 15:00, pe adresa: mun. Bălți, str. Strîi, 17 ,,A” (anticamera).

Ofertanţii, pe propria răspundere, pot prezenta ofertele şi prin e-mail, la adresa: anticamera@fee-nord.md, cu condiția aplicării semnăturii electronice avansate calificate pe documentele din ofertă.

Notă: Toate documentele urmează a fi semnate electronic de către conducătorul instituției sau de către persoana împuternicită de acesta, anexând, totodată și documentul confirmativ (ordinul, procura) ce ar atesta delegarea persoanei în cauză.

Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de 02.08.2023 ora 16:00.

This site is registered on wpml.org as a development site.