Anunț privind achiziționarea Benzină Premium 95 (repetat).

Anunț

S.A. ,, Furnizarea Energiei Electrice Nord”, anunță desfășurarea repetată a licitației publice de tip deschis, privind achiziționarea combustibilului Benzină Premium 95 pentru perioada  01.08.2020-31.07.2021. Informația integrală pentru participarea la licitație poate fi accesată pe pagina web: www.fee-nord.md sau la numărul de telefon: 062163404. Termenul-limită de depunere a ofertelor este data de 16.07.2020 ora 10.00,  pe adresa: mun. Bălți, str. Strîi, 17 ,, a”. Deschiderea ofertelor va avea loc la 16.07.2020 ora 11.00

Caiet de sarcini