Anunț privind achiziționarea Benzină Premium 95.

Anunț

           S.A. ,, Furnizarea Energiei Electrice Nord”, anunță desfășurarea licitației publice de tip deschis, privind achiziționarea combustibilului Benzină Premium 95 pentru perioada  01.08.2020-31.07.2021. Informația integrală pentru participarea la licitație poate fi accesată pe pagina web: www.fee-nord.md sau la numărul de telefon: 062163404. Termenul-limită de depunere a ofertelor este data de 01.07.2020 ora 10.00,  pe adresa: mun. Bălți, str. Strîi, 17 ,, a”. Deschiderea ofertelor va avea loc la 01.07.2020 ora 11.00 M

Caiet de sarcini