Anunț privind achiziționarea Benzină A-95

Anunț

S.A. ,,Furnizarea Energiei Electrice Nord”, anunță desfășurarea procedurii de atribuire a contractului de achiziție de valoare mică, privind procurarea combustibilului – benzină A-95, pentru perioada 04.08.2022-31.07.2023.

Informația integrală pentru participarea la procedura de atribuire a contractului de achiziție poate fi accesată pe pagina web: www.fee-nord.md, rubrica: Tendere, sau la numărul de telefon: 062163404.

Termenul-limită de depunere a ofertelor este data de 01.08.2022 ora 13:30,  pe adresa: mun. Bălți, str. Strîi, 17 ,,a” (Anticamera).Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de 01.08.2022 ora 14:30.

Caiet de sarcini