Anunț de participare privind achiziționarea liniei de credit prin procedura de achiziție licitație deschisă

Anunț

Societatea pe Acțiuni ”Furnizarea Energiei Electrice Nord” anunță desfășurarea licitației privind contractarea unei linii de credit în sumă de 140 000 000 lei pe o perioadă de 24 luni.

Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP și publicată în Buletinul achizițiilor Publice.

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP (Achizitii.md). Pentru participarea la licitație este necesar înregistrarea pe platforma achizitii.md (ghid de utilizare) iar ofertele și documentația de atribuire trebuie să fie semnate electronic. Pentru semnare, puteți folosi site-ul msign.gov.md sau aplicația Moldsign Desktop Suite.

Anunț de participare (pdf)

Caiet de sarcini (pdf)