Anunț de angajare – Specialist/Specialistă în securitatea informației

Societatea pe Acțiuni „Furnizarea Energiei Electrice Nord” anunță competiție deschisă pentru poziția de Specialist/specialistă în securitatea informației, Secția Tehnologii Informaționale. 

Sarcinile de bază ale funcției vacante includ:

 • elaborarea strategiei, politicilor și obiectivelor în domeniul securității informaționale;
 • elaborarea și dezvoltarea regulamentelor, standardelor, procedurilor şi ghidurilor de securitate informațională;
 • asigură îndeplinirea prevederilor legale în materia de securitate informațională;
 • promovarea securităţii în rândul utilizatorilor interni de sisteme informatice;
 • instruirea, testarea și evaluarea nivelului de cunoștințe a angajaților societății în domeniul securității informaționale și prevenirea scurgerilor de informații;
 • implementarea strategiei și politicilor de securitate în cadrul societății;
 • evaluarea implementării sistemelor informaționale și a tehnologiilor noi din perspectiva securității informaționale;
 • proiectarea măsurilor de securitate IT și de scurgere a informațiilor, pentru includerea în contractele și activitățile semnate cu terțe părți (de ex. servicii de outsourcing: pază, cleaning, audit extern);
 • participarea, în cooperare cu alți colegii din Secția Tehnologii Informaționale (STI), la stabilirea și acordarea nivelului de acces utilizatorilor la resursele și informațiile ale societății;
 • evaluarea riscurilor aferente sistemelor informaționale, aplicaţilor, reţelelor și bazelor de date utilizate în procesele de afaceri ale societății;
 • investigarea potenţialelor breşe de securitate ale sistemelor informaționale;analiza sub aspectul vulnerabilității, în cooperare cu alți colegii din STI, a site-ului, sistemelor automatizate, serviciilor, etc., ale Societății și întreprinderea măsurilor pentru remedierea vulnerabilităților depistate;
 • identificarea și propunerea măsurilor necesare protejării împotriva ameninţărilor la adresa confidenţialităţii, integrităţii şi disponibilităţii informaţiei;
 • acordarea consultanței si consilierii tehnice și informatice echipei manageriale, în vederea luării unor decizii eficiente în ceea ce privește securitatea sistemelor informaționale și prevenirea scurgerilor de informații;
 • investigarea și gestionează incidentelor de securitate informațională și scurgerilor de informații;
 • identificarea cazurilor de amenințare cibernetică, și eliminarea consecințelor dacă acestea au avut loc;
 • pregătirea şi prezentarea rapoartelor și scrisorilor de răspuns din domeniu, către organele abilitate.

Condițiile de bază prevăd:

 • studii superioare finisate sau în desfășurare în ultimul an de studii în domeniul tehnologilor informaționale (Electronică, Calculatoare, Tehnologia Informației, Automatică, Informatică) și/sau telecomunicații;
 • cursuri de instruire în domeniul securității informației (prezența certificărilor recunoscute internațional va constitui un avantaj esențial);
 • cunoștințe tehnice și teoretice în domeniul TIC (sisteme de operare Windows și Linux, baze de date, infrastructură, rețele, controlul accesului, securitatea fizică și de mediu, gestiunea modificărilor, gestiunea incidentelor, gestiunea copiilor de rezervă, gestiunea log-urilor);
 • cunoașterea legislației naționale și europene în domeniul securității informației/cibernetice și al celui al protecției datelor cu caracter personal;cunoaștere standardelor ISO din seria 27000;cunoașterea limbii engleze (intermediar-avansat);
 • cunoștințe avansate de utilizare a pachetului MS Office (Word, Excel, Power Point, Viso);
 • cunoașterea limbajelor de programare;
 • cunoașterea legislației în domeniul tehnologiilor informaționale.

Dosarul pentru concurs trebuie să includă:

 1. curriculum vitae;
 2. copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri.

Documentele solicitate se depun prin poșta electronică anticamera@fee-nord.md

Termenul limită: 12 iulie 2024

This site is registered on wpml.org as a development site.