SA “Furnizarea Energiei Electrice Nord” anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de manager vânzări în Biroul comercial Florești

Sarcinile și responsabilitățile postului:

 • primirea și înregistrarea cererilor parvenite de la consumatori;
 • examinarea și pregătirea răspunsurilor la adresările și petițiile parvenite de la consumatori;
 • consultarea telefonică și orală a consumatorilor privind contractarea și furnizarea energiei electrice;
 • convingerea consumatorilor de a accepta factura prin email și de a efectua plățile prin internet-banking;
 • efectuarea calculului consumului de energie electrică și imprimarea facturilor de plată;
 • prelucrarea și introducerea în programul computerizat a plăților parvenite de la instituțiile bancare;
 • lucrul cu consumatorii cu datorii la plata energiei electrice pentru încasarea datoriilor și deconectarea de la rețea;
 • organizarea deservirii consumatorilor la contractarea și furnizarea energiei electrice;
 • primirea în audiență a consumatorilor pe întrebări legate de furnizarea energiei electrice;
 • încheierea, rezilierea contractelor de furnizare a energiei electrice;
 • perfectarea dărilor de seamă.

Cerințe față de candidat:

 • cunoașterea avansată a calculatorului;
 • studii superioare (economie, drept sau în domeniul energeticii);
 • experiență de muncă în front-office la instituții bancare sau companii de telefonie mobilă;
 • abilitate de a organiza lucru subalternilor;
 • cunoașterea limbii române și ruse;
 • dorință de a se dezvolta profesional, responsabilitate, punctualitate.

Cei interesați vor expedia CV-ul și scrisoarea de motivare până la data de 19.07.2022 pe adresa: anticamera@fee-nord.md indicând funcția pentru care optați.

       Pentru interviu vor fi contactate doar persoanele selectate în baza CV-ului.

Informații la tel.: 062163442