Modalități de achitare - FEE-NORD
 

Modalități de achitare

Home » Modalități de achitare

INFORMEAZĂ-TE!

În vederea îmbunătățirii accesului în managementul calității serviciilor publice prestate pentru consumatorii ”FEE-NORD”, reprezintă un obiectiv primordial al întreprinderii, fiind cel mai mare furnizor de energie electrică din nordul țării cu deservire a 16 raioane.

Pentru satisfacția dumneavoastră vă oferim servicii și soluții noi, care vin să economisească timpul dumneavoastră pentru mai mult confort în posibilitatea de achitare și obținere a facturilor de plată.

Acum aveți posibilitatea să primiți prin e-mail factura de plată a energiei electrice.

Accesând acest serviciu pute-ți afla suma calculată spre plată sau existența unor datorii chiar în ziua următoare după citirea contorului, nefiind necesar să așteptați primirea originalului facturii.

Astfel, aveți posibilitatea să achitați factura la orice bancă, oficiu postal sau internet banking, fără a vă face griji că factura în original ar putea să întârzie sau să se piardă în procesul distribuirii. Pentru a beneficia de acest serviciu este necesar: să vă prezentați la Biroul Comercial din zona deservită (locul de consum) VEZI HARTA pentru a completa o cerere-tip.

Factura pentru consumul de energie electrică o pute-ți achita la:

  • Filialele băncilor;
  • Filialele Î.S. ”Poșta Moldovei”;

Nu aștepta rândul la ghișeu! Achită prin metode alternative plata facturii! Alege-o pe ce care ți-se potrivește!

Metode de achitare

Achitarea automată de pe card bancar (plăți programate) – se realizează în baza unui contract de deservire, încheiat între client și bancă, acesta decontează automat de pe contul de card suma indicată în factură electronică, transmisă băncii de către furnizor.

Achitarea prin internet banking – prin intermediul paginilor web ale:

BC ”Victoriabank” S.A. BC ”Moldova-Agroindbank” S.A. BC ”Moldindconbank” S.A. BC ”Energbank” S.A. ”FinComBank” S.A. BC ”Mobiasbanca – OTP Group” S.A. BC ”Comerțbank” S.A.

Totodată, puteți achita factura pentru energia eletrică pe platforma: www.oplata.md

Achită online, economisește timp și rămâi în siguranță!

In cazul când Dvs nu veți achita factura pentru energia electrică, compania noastră S.A.”FEE-Nord” (in continuarie Furnizor) iși rezervă dreptul de a cere operatorului sistemului să deconecteze instalația D-ră de utilizare, creând situația de a solicita plată preventivă și anume conform Regulamentului privind furnizarea energiei electrice nr.169/2019 din 31.05.2019:

 Furnizorul este în drept să solicite plată preventivă de la consumatorii finali în următoarele cazuri:

a) în cazul contractelor de furnizare a energiei electrice încheiate în baza altui drept decât cel de proprietate a imobilului;

b) în cazul în care consumatorul noncasnic se află în procedura de insolvabilitate;

c) în cazul în care imobilul pentru care se solicită încheierea contractului de furnizare a energiei electrice este ipotecat, sechestrat, sau drepturile asupra acestuia constituie obiect al unui litigiu în instanța de judecată.

Furnizorul este în drept să solicite plată preventivă pentru consumul de energie electrică de la consumatorii finali care solicită reconectarea instalațiilor de utilizare la rețeaua electrică, dacă acestea au fost deconectate pentru neachitarea facturilor pentru consumul de energie electrică și a penalităților stabilite în contractul de furnizare a energiei electrice.

Plata preventivă este efectuată de către consumatorul final deconectat de la rețeaua electrică, înainte de reconectare și de reluarea furnizării energiei electrice.

Suma plății preventive se stabilește de către furnizor și nu trebuie să depășească valoarea în bani a consumului mediu lunar de energie electrică. Valoarea plății preventive se indică prin anexa nr.3 la contractul de furnizare a energiei electrice. În cazul contractelor de furnizare a energiei electrice încheiate cu noii consumatori finali, suma plații preventive se stabilește de părți prin negocieri conform estimărilor probabile in baza puterii contractate și timpul utilizării acesteia. La solicitarea noilor consumatori finali, suma plăți preventive poate fi revizuită după primele trei luni de contract și stabilită conform consumului mediu lunar de energie electrică.

Furnizorul îl eliberează de plata preventivă pe consumatorul care și-a onorat obligațiile pe parcursul unui an, cu excepția consumatorilor care au încheiat contracte de furnizare a energiei electrice pentru imobilele ipotecate, sechestrate, sau dacă drepturile asupra acestora constituie obiect al unui litigiu în instanța de judecată, precum și în cazul consumatorilor care au încheiat contracte de furnizare a energiei electrice în baza altui drept decât cel de proprietate și a consumatorilor noncasnici pentru care a fost inițiată procedura de insolvabilitate.