Consiliul de administrație al S.A. "FEE Nord" - FEE-NORD
 

Consiliul de administrație al S.A. „FEE Nord”

Home » Consiliul de administrație al S.A. „FEE Nord”
Președinte:
Chilaru Natalia– şef Direcţie relaţii funciare şi bunuri imobile, Agenţia Proprietăţii Publice;
Membrii:
Viorel Popa– şef al Direcţiei contencios şi control al legalităţii, Agenţia Proprietăţii Publice
Tumuruc Denis– şef adjunct Direcţie politici în domeniul energetic, Ministerul Economiei şi Infrastructurii;
Ana Litocenco– şef al Direcţiei politici financiare, Ministerul Finanţelor;  
Alina Bîrliba– Consultant principal, direcţie privatizare şi postprivatizare, Agenţia Proprietăţii Publice;
Secretar:
Sergiu Ciuhrii– Jurisconsult al secției juridice şi recuperare creanțe S.A.”FEE Nord”;