ANUNȚ AUDIT 2019

ANUNȚ

S.A. ,,FEE-NORD”anunță concurs de selectare privind auditarea situațiilor financiare pentru anului 2020, conform Hotărîrii de Guvern nr. 875 din 22.12.2015.

Ofertele comerciale urmează a fi prezentate , în plic sigilat, pînă la data de 15.06.2020, ora 11:00.

Pentru a consulta termenii de referință, rugăm să vă adresați la adresa de e-mail: anticamera@fee-nord.md, sau la numărul de contact 062163480.