Licitație pentru achiziționarea tichetelor de masă pentru anul 2021

S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” anunță desfășurarea licitației privind achiziționarea serviciilor de emitere a tichetelor de masă și servicii conexe pentru 102 angajați cu valoare nominală a unui tichet de 45 lei în temeiul Legii nr. 166 din 21.09.2017 pentru perioada 01.01-31.12.2021.

Informația integrală pentru participarea la licitație poate fi accesată pe pagina web sau la numărul de telefon 062163458.

Termenul-limită de depunere a ofertelor este data de 23.12.2020 ora 10:00, pe adresa: mun. Bălți, str. Strîi, 17 „A”.

Deschiderea ofertelor va avea loc la 23.12.2020 ora 11:00.

Anexa: Caiet de sarcini 2021