Structura organizaţională - FEE-NORD
 

Structura organizaţională

Home » Structura organizaţională

SA „FEE – Nord” are în componenţa sa șaisprezece birouri comerciale fără dreptul de personalitate juridică. Conform organigramei anexate, structurile organizatorice ale SA se prezintă astrfel:

 • posturi de conducere
 • posturi de execuţie

Conducerea SA „FEE – Nord” se asigură prin:

 • Consiliul de Administraţie
 • Director general

Consiliul de Administraţie al Societăţii a fost numit  la Adunarea generală extraordinară, proces verbal nr.2  din 25.10.2019 şi este compus din 5 membri. Atribuţiile, responsabilităţile  şi competenţele Consiliului de Administraţie sunt prevăzute în Legea privind Societăţiile pe Acţiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997 şi în statutul Societăţii.

Directorul General al Societăţii este numit de Consiliul de Administraţie. Directorul General conduce activitatea curentă a Societăţii şi o reprezintă în relaţiile cu organele statului, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, pe baza şi în limitele contractului de mandat.

Directorul General are  următoarele atribuţii:

 • este responsabil de luarea tuturor măsurilor aferente conducerii SA, în limitele obiectului de activitate al acesteia şi cu respectarea competenţelor exclusive rezervate de lege şi de Consiliul de Administraţie;
 • asigură buna desfăşurare a activităţilor din cadrul SA, conform atribuţiilor stabilite în statut;
 • aprobă operaţiunile financiare, inclusiv operaţiunile de încasări şi plăţi;
 • încheie acte juridice în numele şi pe seama SA, în limitele prerogativelor legale, împuternicirilor şi delegărilor de competenţă acordate de Consiliul de Administraţie.

Numărul total al salariaţilor sa planificat după următoarele secţii:

 • resurse umane
 • contabilitatea
 • centrul de calcul
 • centru relaţii cu clienţii
 • secţia economie şi prognoză
 • secţia juridică şi recuperare creanţe
 • secţia achiziţie şi relaţii cu operatorii sistemului energetic
 • secţia deservire consumatori
 • secţia achiziții și marketing
 • secţia tehnologii informaţionale
 • serviciul autotransport
 • birou comercial Bălţi – str Mihai Viteazu 16 A
 • birou comercial Donduşeni – str. V. Alecsandri 102
 • birou comercial Ungheni – str . Alexandru cel Bun 9
 • birou comercial Floreşti – str. Alexandru cel Bun 1 A
 • birou comercial Făleşti – str. Ştefan cel Mare 42
 • birou comercial Rîşcani – str. Alexandru cel Bun 1
 • birou comercial Sîngerei – str. Viilor 13
 • birou comercial Glodeni – str. M. Eminescu 4
 • birou comercial Rezina – str. 1 mai 3
 • birou comercial Şoldăneşti – str. 31 august 29
 • birou comercial Dubăsari, sat Coşniţa – str. Păcii 60 a
 • birou comercial Soroca – str. Calea Bălţului 80
 • birou comercial Edineţ – str. Energeticienilor 1
 • birou comercial Briceni – str. Frunze 15
 • birou comercial Ocniţa – str. Industrială 2a
 • birou comercial Drochia – str. Industrială  4
Adresați o întrebare