Legislație și Tarife

Home » Legislație și Tarife

Legislație regulatorie

  • Legea 1525-XIII cu privire la energetică din 19.02.1998
  • Legea 107 cu privire la energia electrică din 27.05.2016
  • Regulamentul privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale 382 din 02.07.2010
  • Regulamentul privind procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică de către consumatorii eligibili 534 din 20.11.2013
  • Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice 282 din 11.11.2016
  • Regulamentul cu privire la protecția rețelelor electrice 514 din 23.04.2002
  • Instrucțiune privind calcularea consumului tehnologic de energie electrică în rețelele de distribuție în dependență de valoarea factorului de putere în instalațiile de utilizare a consumatorilor 89 din 13.03.2003

Regulament privind procedura de schimbare a furnizorului de energie electrica de catre consumatorii eligibili din 20 11 2013

Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport si de distributie a energie electrice 282 din 11.11.2016

Regulamentul cu privire la protectia retelelor electrice 23.04.2002

Regulamentul privind masurarea energiei electrice in scopuri comerciale 2.07.2010

Instructiune privind calcularea consumului tehnologic de en electrica in retelele de distributie in dependenta de valoarea factorului de putere in instalatiile 13.03.2003

Legea 107 cu privire la energia electrică din 27.05.2016

Legea 1525-XIII cu privire la energetica 19 02 1998

 Regulament privind furnizarea energiei electrice 31.05.2019

Tarife

  • Hotărârea 108 din 17.03.2017 privind tarifele la energia electrică
  • Hotărârea ANRE nr 497 din 20.12.2012 privind aprobarea Metodologiilor de calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice

Hotarare 108 din 17.03.2017 privind tarifele la energia electrica

Hotărârea ANRE nr 497 din 20 12 2012 privind aprobarea Metodologiilor de calculare aprobare şi ajustare a tarifelor pentru serviciul de distribuţie

Adresați o întrebare